Definitie

Incassodienst

Vroeg of laat heeft u te maken met klanten die niet of niet op tijd betalen. Onderzoek wijst uit dat binnen bedrijven wel eens kleine vorderingen worden afgeboekt zonder enige actie te ondernemen. Ondernemers kunnen beter gebruik maken van een incassodienst om wanbetalers toch te laten betalen . Belangrijk bij de keuze van deze incassodienst is betrouwbaarheid en integriteit. Bij het aannemen van een zaak zal een incasso bureau aanmanende brieven zenden aan de schuldenaar; dit heeft vaak al effect en er zal worden overgegaan tot het betalen van de schuldvordering. Als dit geen effect heeft zal er overgegaan worden tot een dagvaarding door een deurwaarder en er zal eventueel een incasso jurist ingeschakeld worden.
Incasso diensten zijn een winstgevende bedrijfstak en het is belangrijk wanneer men in zee wil gaan met een incasso bureau of incasso advocaat, dat men op voorhand de verschillende opties onderzoekt.

lire plus »

Debiteurenbeheer

Maak werk van het debiteurenbeheer binnen uw bedrijf want u zou niet de eerste zaak zijn die failliet gaat door het te lang laten openstaan van onbetaalde facturen. Voor een efficiënt debiteurenbeheer dient u te letten op volgende zaken:

lire plus »

Incasso advocaten

Wanbetalers kunnen u veel kopzorgen bezorgen. Maar lig er niet te lang wakker van en draag uw vordering over aan een incasso advocaat. Deze zal alles in het werk stellen om uw openstaande facturen te innen. Incasso advocaten kunnen u veel tijd,geld en ergernis schelen. Zo’n advocaat zal er alles aan doen om u duidelijk advies te geven en om gerechtelijke procedures zo veel mogelijk te vermijden. Als u dan toch in aanraking komt met een gerechtelijke procedure dan zal hij u met raad en daad bijstaan. Een incasso advocaat heeft in tegenstelling tot een ‘gewoon’ incasso bedrijf het recht en de mogelijkheid om beslag te laten leggen door een deurwaarder op de inboedel of banktegoeden van de schuldenaar. Om dat te doen heeft hij wel een toestemming nodig van een daartoe bevoegde rechter. Ook kan een incasso advocaat het faillissement van een schuldenaar aanvragen. Incasso advocaten kunnen u helpen bij het alsnog betaald krijgen van uw onbetaalde facturen. Twijfel niet langer en vraag vandaag nog uw offerte aan!

lire plus »

Lijst incasso bureaus in België

Bent u op zoek naar een incasso bureau in België? Companeo vindt voor uw bedrijf de meeste aangepaste oplossing incasso.
U of uw medewerkers spenderen niet langer tijd aan taken die u niet volledig beheerst en die heel wat kostbare uren verloren vergen.
U recupereert uw geld en het staat sneller op uw rekening: uw cashpositie verbetert
De relatie met uw klant wordt gerespecteerd. Het incassobureau gaat correct maar kordaat om met uw klant, terwijl uw positie eerder ‘neutraal’ blijft.
Door het uitbesteden, maakt u tijd vrij voor de kernactiviteit van uw zaak: prospecten zoeken en klanten opvolgen.

lire plus »

Incasso: hoe werkt het?

Een incasso bureau is een onderneming die zich bezighoudt met het innen van openstaande vorderingen in opdracht van, met name, andere ondernemingen. Bedrijven kunnen ofwel incidenteel gebruikmaken, ofwel zich “abonneren” op de diensten van een incassobureau. Een onderneming die zich specialiseert in incasso kan zijn diensten verlenen tegen een vergoeding (die gewoonlijk bestaat uit een percentage van de opgehaalde schuld) of de hele vordering kopen. Het proces van incasso verloopt daarna in verschillende stappen.

lire plus »

Factoring: wat is het?

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering waarbij de debiteurenportefeuille wordt uitbesteed aan een extern bedrijf. Dat bedrijf zorgt voor de afhandeling van de debiteuren. Het externe bedrijf, de factoring maatschappij, neemt de afhandeling van debiteuren over en ontvangt daarvoor meestal een percentage van de omzet. Het bedrijf dat de debiteuren uitbesteedt, ontvangt direct bij verkoop van elke factuur bijna het gehele verkoopbedrag (minus het percentage) van de factoring maatschappij. Factoring is een financieringstechniek die ten dienste staat van alle types van ondernemingen, in alle activiteitensectoren, ongeacht hun omvang, op voorwaarde dat hun klanten ondernemingen zijn.

lire plus »
Wij kunnen u helpen een dienstverlenern, te vinden door antwoord te geven op slechts enkele vragen

Hebt u reeds een incassobureau ?