Factoring: wat is het?

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering waarbij de debiteurenportefeuille wordt uitbesteed aan een extern bedrijf. Dat bedrijf zorgt voor de afhandeling van de debiteuren. Het externe bedrijf, de factoring maatschappij, neemt de afhandeling van debiteuren over en ontvangt daarvoor meestal een percentage van de omzet. Het bedrijf dat de debiteuren uitbesteedt, ontvangt direct bij verkoop van elke factuur bijna het gehele verkoopbedrag (minus het percentage) van de factoring maatschappij. Factoring is een financieringstechniek die ten dienste staat van alle types van ondernemingen, in alle activiteitensectoren, ongeacht hun omvang, op voorwaarde dat hun klanten ondernemingen zijn.

Wat is factoring

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering waarbij de debiteurenportefeuille wordt uitbesteed aan een extern bedrijf. Dat bedrijf zorgt voor de afhandeling van de debiteuren. Het externe bedrijf, de factoring maatschappij, neemt de afhandeling van debiteuren over en ontvangt daarvoor meestal een percentage van de omzet. Het bedrijf dat de debiteuren uitbesteedt, ontvangt direct bij verkoop van elke factuur bijna het gehele verkoopbedrag (minus het percentage) van de factoring maatschappij. Factoring is een financieringstechniek die ten dienste staat van alle types van ondernemingen, in alle activiteitensectoren, ongeacht hun omvang, op voorwaarde dat hun klanten ondernemingen zijn.

Het verschil met incasso-betekenis

Alhoewel factoring en incasso beide te maken hebben met debiteurenbeheer, gaat het hier niet helemaal over hetzelfde. Een incassobureau schakelt u in wanneer u te maken krijgt met wanbetalers. Een factoring maatschappij, daarentegen, neemt uw facturen onmiddellijk over nadat u ze hebt opgemaakt. U krijgt meteen het bedrag van de factuur – minus een vooraf bepaald percentage dat uiteraard de winst van de factoring maatschappij uitmaakt – en de factoring maatschappij bekommert zich verder over de normale inning ervan. De factoring maatschappij staat dus vanaf dan in voor zowel de administratie, de bewaking, de financiering als de insolventie-risicodekking. Een ander verschil met een incassobureau is dat u bij een factoring maatschappij nog min of meer anoniem kunt blijven. Wanneer de factoring maatschappij belt naar uw debiteuren doen zij dat namelijk vaak vanuit uw naam. Bij een incassobureau is dit niet het geval.

De nadelen en voordelen factoring

Waarom zou u ervoor kiezen om een deel van uw winst af te staan aan een factoring maatschappij?
• Omdat factoring maatschappijen u onmiddellijk betalen bij de overname van uw facturen, is factoring een probaat middel tegen cashflowtekorten. Daarom is factoring een interessante optie voor snelgroeiende bedrijven die op korte termijn fondsen nodig hebben om te kunnen investeren.
• Door middel van factoring kunt u ook een deel van uw administratie outsourcen. Bevrijd van die zorgen kunt u zich volledige concentreren op uw corebusiness.
• Omdat u verlost bent van de onzekerheid over de kredietwaardigheid van uw klanten, kunt u een veel betere financiële planning opstellen.
• Factoring maatschappijen gaan bovendien na wat precies de kredietwaardigheid van uw klanten is. Die informatie kunt u gebruiken voor toekomstige orders.
• Sommige klanten zullen sneller betalen wanneer het contact via een factoring maatschappij verloopt.
Aan factoring zijn echter ook een paar nadelen verbonden:
• Betwiste facturen brengen heel wat extra rompslomp met zich mee. Deze moeten namelijk worden afgestemd met de factoring maatschappij.
• Het contract met een factoring maatschappij verbreken is moeilijk aangezien u een deel van de reeds ontvangen betalingen zult moeten terugbetalen (voor facturen die nog niet werden betaald).
• Niet alle klanten reageren even positief op het feit dat ze met een factoring maatschappij te maken hebben. Het gaat hier tenslotte niet om wanbetalers. Een oplossing kan zijn om de factoring maatschappij in uw naam te laten handelen.
Uit dit alles kunnen we besluiten dat factoring niet voor elke onderneming een interessante optie is. Factoring is sowieso enkel beschikbaar in een business-to-businesscontext. Indien uw klanten dus vooral uit particulieren bestaan, is factoring voor u geen optie. Ook wanneer uw omzet te laag is of wanneer u slechts over enkele klanten beschikt, kan factoring voor u geen meerwaarde bieden.
Op zoek naar een factoring maatschappij? Vraag hier GRATIS tot drie offertes incassobureau aan. U krijgt een antwoord binnen de 48 uur!

Wij kunnen u helpen een dienstverlener, te vinden door antwoord te geven op slechts enkele vragen

Hebt u reeds een dienstverlner ?