Laat wanbetalers u het leven niet zuur maken

Hoe goed u uw klanten ook screent en hun kredietwaardigheid nagaat: vroeg of laat wordt u geconfronteerd met wanbetalers. Dan zult u aanmaningen sturen, bellen, mailen, een minnelijke schikking proberen te treffen, … Kortom: u stopt er veel tijd en energie in, en besteedt minder aandacht aan uw kernactiviteiten. Als de achterstallige facturen zich bovendien opstapelen, riskeert u zelf in de problemen te komen. Hoog tijd om actie te ondernemen, dus.

Hoe goed u uw klanten ook screent en hun kredietwaardigheid nagaat: vroeg of laat wordt u geconfronteerd met wanbetalers. Dan zult u aanmaningen sturen, bellen, mailen, een minnelijke schikking proberen te treffen, … Kortom: u stopt er veel tijd en energie in, en besteedt minder aandacht aan uw kernactiviteiten. Als de achterstallige facturen zich bovendien opstapelen, riskeert u zelf in de problemen te komen. Hoog tijd om actie te ondernemen, dus.

Er bestaan enkele manieren om wanbetalers, of debiteurs, aan te pakken.

Schakel een incassobureau in tegen wanbetalers

Incassobureaus zijn specialisten in het innen van openstaande vorderingen en weten precies welke wettelijke middelen ze kunnen gebruiken om wanbetalers aan te pakken en te laten betalen.

Stuur een incassoadvocaat op wanbetalers af

Een incassoadvocaat heeft heel wat ervaring én de juiste juridische knowhow voor het invorderen van openstaande facturen. Ze zetten de wanbetalers daadkrachtig aan tot betalen en zullen u met raad en daad bijstaan als het tot een gerechtelijke procedure komt.

Het verschil met een incassobedrijf? Een incassoadvocaat kan – als uiterste redmiddel – ook beslag laten leggen door een deurwaarder op de activa van de wanbetalers (mits toestemming van een bevoegde rechter). Hij kan ook het faillissement van wanbetalers aanvragen.

Doe een beroep op een deurwaarder

U kunt een deurwaarder inschakelen voor elke onbetaalde factuur. Hij of zij probeert de schuld te innen via een minnelijke schikking en zal een aanmaning sturen naar de wanbetalers. Daarin worden ze uitgenodigd om binnen een bepaalde termijn te betalen. Gaan wanbetalers hier niet op in, dan kunnen ze gedagvaard worden voor een rechter.

Een wanbetaler is veroordeeld door een rechter, en schikt zich niet vrijwillig naar die uitspraak? Ook dan kunt u een deurwaarder inschakelen. Hij zal de wanbetalers verplichten om het vonnis te respecteren. Er is dan sprake van de tenuitvoerlegging. Een van de wapens van de deurwaarder is beslag leggen op roerende of onroerende goederen.

Kortom: er zijn voldoende manieren om u het leven niet zuur te laten maken door wanbetalers.

Wij kunnen u helpen een dienstverlener, te vinden door antwoord te geven op slechts enkele vragen

Hebt u reeds een dienstverlner ?