Incassobureaus: legale aspecten en deontologische codes

Incassobureaus zijn privé-ondernemingen die in opdracht van een bepaald bedrijf of instelling werken met de bedoeling om onbetaalde facturen of rekeningen te innen. De wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument is op 29 januari 2003 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Deze wet regelt de minnelijke invordering van schulden. De bedoeling van de wet was vooral de activiteiten van incassobureaus te reglementeren. Let wel: deze regels gelden enkel wanneer de wanbetalers eindconsumenten zijn, dus niet voor handelaars of bedrijven. Daarnaast kunnen incassobureaus, of beroepsverenigingen van incassobureaus, zelf een deontologische code opstellen die verder gaat dan de wettelijke beperkingen.

Incassobureaus belgië: legale aspecten

Incassobureaus zijn privé-ondernemingen die in opdracht van een bepaald bedrijf of instelling werken met de bedoeling om onbetaalde facturen of rekeningen te innen. De wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument is op 29 januari 2003 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Deze wet regelt de minnelijke invordering van schulden. De bedoeling van de wet was vooral de activiteiten van incassobureaus te reglementeren. Let wel: deze regels gelden enkel wanneer de wanbetalers eindconsumenten zijn, dus niet voor handelaars of bedrijven. Daarnaast kunnen incassobureaus, of beroepsverenigingen van incassobureaus, zelf een deontologische code opstellen die verder gaat dan de wettelijke beperkingen.

Incassobureau wetgeving

Iedere natuurlijke of rechtspersoon die beroepshalve de activiteit van minnelijke invordering van schulden wil verrichten (dus alle incassobureau’s), vraagt de inschrijving aan bij het ministerie van Economische Zaken. Dit is niet van toepassing op een advocaat of gerechtsdeurwaarder, want hun beroep is onderworpen aan een eigen deontologische code. De incassobureaus moeten zich verzekeren voor beroepsfouten. Er mogen geen kosten, bezoldiging of vergoeding worden doorgerekend aan de wanbetaler. Wel kunnen incassobureau’s een contractuele schadevergoeding vragen wanneer de consument de verbintenis niet heeft nageleefd. De wanbetaler moet eerst schriftelijk in gebreke worden gesteld. Bijkomende stappen mogen slechts na 15 dagen worden gezet.
De wanbetaler moet correct worden voorgelicht in de aanmaningsbrief. Als incassobureau’s een huisbezoek afleggen, moet de wanbetaler een schriftelijk document bekomen. In dat document is vermeld dat de wanbetaler niet verplicht is om het huisbezoek te ondergaan. Hij mag er op elk ogenblik een einde aan stellen. Hoofdstuk V van de wet van 20 december 2002 voorziet de mogelijkheid tot staking als de wet wordt overtreden. Consumentenverenigingen en beroepsverenigingen kunnen optreden tegen een activiteit die de wet schendt. Ambtenaren van de economische inspectie kunnen overtredingen opsporen en vaststellen. De wet voorziet eerst een waarschuwingsprocedure. Het is een middel om de stopzetting minnelijk te bekomen. Wie de inspectiediensten belemmert of hindert in hun werk kan een geldboete oplopen.

Incasso dienst: deontologische codes

Incassobureaus kunnen ook besluiten om zich, eventueel in groepsverband, te houden aan een deontologische code die een stuk strenger is dan de Belgische wet. Een voorbeeld is de deontologische code van het  BVI, de Belgische Vereniging voor Incassobureaus. Het BVI stelde regels op voor de omgang van incasso bureaus met de maatschappij, opdrachtgevers en debiteurs. Wat betreft de omgang met opdrachtgevers bepaalt deze code bijvoorbeeld:

  • Elke opdracht moet aan een overeenkomst worden onderworpen.
  • Voor elke opdracht geldt een heldere en duidelijke schriftelijke tariefstelling.
  • Elke opdracht is transparant en wordt gevat in een gedetailleerd schriftelijk overzicht met alle ingevoerde bedragen, honoraria en werkelijk aangegane kosten.
  • Het geld van de opdrachtgever wordt op een aparte bankrekening bewaard.

Wat betreft de omgang met debiteuren bepaald deze code voor incassobureaus bijvoorbeeld:

  • De incasso bureau’s vragen geen of geven geen informatie aan buren, familie of werkgever.
  • De incassobureau’s laten geen wisselbrieven ondertekenen door particulieren.
  • De incassobureau’s vragen alleen de betaling van uitdrukkelijk verschuldigde bedragen.
  • De incassokantoren innen geen kosten die niet wettelijk of contractueel voorzien zijn.

Op zoek naar incasso bureau’s die u in alle vertrouwen onder de arm kunt nemen? Vraag hier tot drie GRATIS offertes van erkende incassobureaus aan. Het is geheel vrijblijvend en u krijgt een antwoord binnen de 48 uur!

Wij kunnen u helpen een dienstverlener, te vinden door antwoord te geven op slechts enkele vragen

Hebt u reeds een dienstverlner ?