Op zoek naar een incassobureau in regio Limburg?

Werken met een incassobureau is in gans België meer en meer een gewoonte aan het worden, van Limburg tot de kust. Iedere ondernemer ondervindt meer en meer dat facturen onbetaald blijven. Aanmaningen en ingebrekestellingen blijven vaak onbeantwoord. Een incassobureau biedt dan vaak uitkomst.

Werken met een incassobureau is in gans België meer en meer een gewoonte aan het worden, van Limburg tot de kust. Iedere ondernemer ondervindt meer en meer dat facturen onbetaald blijven. Aanmaningen en ingebrekestellingen blijven vaak onbeantwoord. Een incassobureau biedt dan vaak uitkomst.

Een incassobureau in Limburg of waar dan ook

Over een incassobureau, of het nu in Limburg of in de Westhoek is, heeft men vaak een negatief beeld. Tot voor kort bestonden er inderdaad praktijken waarbij incassobureaus mensen fysiek en verbaal gingen bedreigen. Dit zorgde ervoor dat incassobedrijven gelinkt werden aan stoere binken die in ware maffia stijl geld kwamen opeisen.

Gelukkig heeft de overheid hier paal en perk aan gesteld. Incassobureaus in Limburg of waar dan ook moeten zich aan een aantal zaken houden. Samen met de verplichtingen werden ook enkele zaken opgesteld zijn die aan incassobureaus werden verboden. Zo mag een factoring maatschappij de privacy van iemand niet in gevaar brengen. Tussen 10 uur ’s avonds en 8 uur ’s morgens mag een incassoadvocaat bijvoorbeeld niet telefoneren of langs gaan bij een wanbetaler. Ook mag de wanbetaler niet foutief geïntimideerd worden. Incassobureaus hadden vroeger nogal eens de neiging om een logo van een overheidsdienst in hun brieven te gebruiken. Dit is momenteel totaal uit den boze.

Ze zijn heden ten dage dus mensen die eigenlijk hetzelfde doen dan wat u doet als iemand niet betaalt. De klant aanmanen, eventueel in gebreke stellen en onderhandelen over hoe de schuld kan betaald worden.

Beter niet in Limburg?

Ondernemers van Limburg tot aan de kust twijfelen soms om een incassobureau in te schakelen uit schrik om klanten te verliezen. Eigenlijk is dit ongegrond. Klanten die hun factuur niet betalen kunnen een waar sneeuwbaleffect veroorzaken. De klant betaalt de factuur niet, hierdoor kan uw bedrijf in problemen komen waardoor u ook de facturen niet meer kan betalen. Kortom, voor men het weet geraakt men in een vicieuze cirkel die met behulp van een incassobedrijf kan doorbroken worden.

Schrik om de klant te verliezen is misschien wel reëel, maar anderzijds moet men toch beseffen dat klanten die niet betalen niet meteen de beste klanten zijn.

Incassobureau inschakelen of een deurwaarder ?

Men kan zich terecht afvragen, zowel in Limburg als in de rest van het land, of men best een incassobureau inschakelt of beter een deurwaarder.

Een incassobureau heeft sowieso minder macht dan een deurwaarder. Zo kan een bureau geen beslag op goederen laten leggen. Eigenlijk moet men een incassokantoor beschouwen als een stap die gezet wordt alvorens men een deurwaarder inschakelt.

Wij kunnen u helpen een dienstverlener, te vinden door antwoord te geven op slechts enkele vragen

Hebt u reeds een dienstverlner ?