Incassobureau kosten

Het uitgangspunt bij incasso moet zijn dat de incassobureau kosten door de debiteur worden betaald. De debiteur is immers verantwoordelijk voor het feit dat u een incassobureau moet inschakelen. Heel wat incassobureaus maken daarom gebruik van het No Cure No Pay principe.

Het uitgangspunt bij incasso moet zijn dat de incassobureau kosten door de debiteur worden betaald. De debiteur is immers verantwoordelijk voor het feit dat u een incassobureau moet inschakelen. Heel wat incassobureau’s maken daarom gebruik van het No Cure No Pay principe.

Incassokosten niet betalen

No Cure No Pay betekent dat u geen incassokosten hoeft te betalen als zij geen oplossing voor uw probleem kunnen bieden. Wel betaalt u het incassokantoor een klein bedrag aan dossierkosten als de incassering mislukt, bijv. door faillissement of onvindbaarheid van de debiteur.

Het incassokantoor haalt vervolgens zijn winst uit een percentage van de door hen teruggevorderde schuld. Dit percentage kan variëren tussen de 10 en 50%. Opgelet: het is niet zo dat u automatisch beter af bent bij een bureau dat een laag percentage incassobureau kosten hanteert! Hun succesratio draagt net zoveel bij tot de hoogte van het bedrag dat u uiteindelijk zult ontvangen. In heel wat gevallen zal het percentage incassobureau kosten ook sterk afhangen van de aard van uw debiteurs. Als de achterstallige bedragen al lang onbetaald bleven, zal het percentage incassokantoor kosten meestal stijgen. Oude schulden zijn namelijk veel moeilijker te innen. Sommige incasso bureau’s zullen u buiten hun percentage nog enkele andere kosten aanrekenen, bijvoorbeeld internationale gesprekskosten. Zorg dat u over dat soort incasso bureau kosten steeds duidelijke afspraken maakt.

Incassokosten betalen: INCASSO met vaste kost

Soms zal het incassoburo u vragen om een vaste vergoeding in plaats van een percentage op de uiteindelijk betaalde schuld. Dit zal vooral het geval zijn wanneer u hen bijvoorbeeld vraagt om kleine bedragen te innen bij een groot aantal debiteurs. Zorg er bij deze formule van vaste incassokosten wel voor dat u contractueel zeer goed vastlegt wat de succescriteria moeten zijn. Anders loopt u het risico om incassobureau kosten te betalen en toch niets van uw uitstaande schulden terug te zien!

De deurwaarder kosten dagvaarding

Indien ondanks het inschakelen van een incassobureau uw klanten weigeren uw schuld te betalen, bent u verplicht om de gerechtelijke weg te behandelen. Hiervoor moet u een deurwaarder inschakelen. De kosten die u hiervoor moet betalen, komen bovenop de incasso kosten en werden bij wet vastgelegd. Voor elke verrichting is er een vaste vergoeding of kan de vergoeding berekend worden. De kostprijs van een tussenkomst kan dus variëren naargelang de nodige verrichtingen en de complexiteit van het dossier. De gerechtsdeurwaarder moet zich strikt aan deze tarieven houden: hij kan geen hoger bedrag vragen dan wettelijk is bepaald en mag ook geen kortingen toestaan.

In tegenstelling tot wat het geval is bij kosten incasso worden bovenop deze kostprijs nog verschillende indirecte belastingen (registratierechten, recht op geschriften, griffierechten,…) geheven. Die worden gebruikt om de werking van justitie te verbeteren. Dat verklaart waarom de totale kost voor de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder vaak hoger is dan wat aan hem toekomt als persoonlijke vergoeding. De gerechtsdeurwaarder zal wel alles in het werk stellen om ook die voorgeschoten kosten nadien terug te vorderen bij de schuldenaar, behoudens wettelijke uitzonderingen. Om de kosten van een procedure zoveel mogelijk te beperken is het aangeraden om, als er beroep wordt gedaan op de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, in eerste instantie het geschil via minnelijke weg op te lossen. Dat levert zowel voor de schuldeiser als voor de schuldenaar mooie besparingen op.

De beste manier om de dure gerechtelijke weg voor de inning van uw schulden te vermijden is de minnelijke schikking via een incassobureau. Vraag daarom hier tot drie GRATIS offertes incassokantoor aan! U krijgt een antwoord binnen de 24 uur!

Wij kunnen u helpen een dienstverlener, te vinden door antwoord te geven op slechts enkele vragen

Hebt u reeds een dienstverlner ?