Incasso: een handig lexicon

Als u geconfronteerd wordt met hardnekkige wanbetalers, kan het een goed idee zijn om een incassobureau, incasso advocaat of deurwaarder in te schakelen. Belangrijk hierbij is dat u uw dossier goed voorbereid, dat u zal u heel wat tijd besparen. En het helpt dan zeker om dezelfde taal te spreken als de incassospecialisten. Daarom verklaren we hier enkele veelvoorkomende vaktermen.

Als u geconfronteerd wordt met hardnekkige wanbetalers, kan het een goed idee zijn om een incassobureau, incasso advocaat of deurwaarder in te schakelen. Belangrijk hierbij is dat u uw dossier goed voorbereid, dat u zal u heel wat tijd besparen. En het helpt dan zeker om dezelfde taal te spreken als de incassospecialisten. Daarom verklaren we hier enkele veelvoorkomende vaktermen.

Algemene voorwaarden
Voorkomen is altijd beter dan genezen, zeker bij schuldinvordering. Goede algemene facturatievoorwaarden kunnen daarbij helpen. Bovendien hebt u een juridische poot om op te staan als er problemen rijzen. Redenen genoeg om duidelijk de betalings- en leveringsvoorwaarden te bepalen. U kunt ook een ‘eigendomsvoorbehoud’ opnemen. Concreet: de juridische eigendom van het handelsgoed blijft bij u tot het volledige saldo betaald is.

Incasso advocaat
Deze advocaten hebben heel wat ervaring én de juiste juridische knowhow voor het invorderen van openstaande facturen. Ze zetten uw debiteuren daadkrachtig aan tot betalen. Een incasso advocaat kan – als uiterste redmiddel – ook beslag laten leggen door een deurwaarder op de activa van de schuldenaar (mits toestemming van een bevoegde rechter). Hij kan tot slot het faillissement van een schuldenaar aanvragen.

Factoring
U kunt uw debiteurenportefeuille uitbesteden aan factoring bedrijven, en zij handelen alles af. Bovendien krijgt u meteen het verschuldigde bedrag uitbetaald, verminderd met de kosten van het factoring bedrijf. U verkoopt dus als het ware uw factuur. U hoeft niet perse geconfronteerd te worden met wanbetalers voor u zo’n bedrijf inschakelt. Ook voor uw gewone facturatie is factoring een tijdsbesparende oplossing die uw cashflow vrijwaart.

Deurwaarder
De deurwaarder is openbaar ambtenaar én oefent zijn beroep uit als zelfstandige. U kunt dus een deurwaarder inschakelen voor elke onbetaalde factuur. Hij of zij probeert de schuld te innen via een minnelijke schikking en zal een aanmaning sturen naar de debiteur. Daarin wordt hij uitgenodigd om binnen een bepaalde termijn te betalen. Gaat de schuldenaar hier niet op in, dan kan hij gedagvaard worden voor een rechter.

Beslag
Het leggen van een beslag is een middel voor schuldeisers om betaling af te dwingen bij een debiteur. De beslaglegging wordt uitgevoerd door een deurwaarder. De debiteur kan niet meer vrij beschikken over zaken waarop beslag wordt gelegd. Als het om spullen gaat, dan kan hij die niet meer verkopen. En als het om geld gaat, kan hij dat niet meer uitgeven.

Aangetekende ingebrekestelling
Verschillende aanmaningen blijven zonder gevolg? Dan moet u misschien een aangetekende ingebrekestelling sturen naar de debiteur. Daarna kan de klant niet beweren dat hij de factuur of aanmaningen niet heeft ontvangen, bijvoorbeeld als een incassobureau bij hem komt aankloppen.

No Cure No Pay
Dit Engelse vakjargon betekent ‘geen oplossing, geen betaling’. Kort uitgelegd: als een dienstverlener dit principe hanteert, moet u pas betalen als de dienst daadwerkelijk tot een goed einde is gebracht. Als u dus een incassobureau inschakelt met ‘No Cure No Pay’-garantie, hoeft u geen incassokosten te betalen als het bureau uw onbetaalde facturen niet heeft kunnen innen.

Wij kunnen u helpen een dienstverlener, te vinden door antwoord te geven op slechts enkele vragen

Hebt u reeds een dienstverlner ?