Hoe wanbetalers aanpakken?

Welk product of dienst u ook levert, hoe u ook uw best doet voor een goede relatie met uw klanten ... vroeg of laat krijgt u altijd te maken met wanbetalers. Hoe moet u wanbetalers aanpakken? En zijn er manier om te voorkomen dat u met wanbetalers te maken krijgt?

Welk product of dienst u ook levert, hoe u ook uw best doet voor een goede relatie met uw klanten … vroeg of laat krijgt u altijd te maken met wanbetalers. Hoe moet u wanbetalers aanpakken? En zijn er manieren om te voorkomen dat u met wanbetalers te maken krijgt?

Wanbetalers bedrijven: voorkomen is beter dan genezen!

De belangrijkste tip die we kunnen meegeven voor het voorkomen van wanbetalers is dat u het best de kredietwaardigheid van uw klanten tijdig nagaat. U kunt bijvoorbeeld gratis de jaarrekening van uw klant controleren op de site van de Nationale Bank van België. Of u kunt hiervoor een gespecialiseerde firma contacteren. Een tweede tip voor het voorkomen van wanbetalers is het maken van goede afspraken met uw klanten, voor de levering van de dienst of het product. Zet alle afspraken in tweevoud op papier met een offerte, bestelbon of overeenkomst. Hoe goed u uw klant ook denkt te kennen! Zorg voor evenwichtige algemene voorwaarden, verwijs in al uw handelsdocumenten naar uw voorwaarden en laat ze ondertekenen door beide partijen.
Een derde manier om te voorkomen dat uw klanten wanbetalers worden, is het opstellen van een correcte en duidelijke factuur. Zorg dat alle wettelijke verplichtingen daarop staan en vermeld zeker ook een vervaldatum. Stuur uw factuur ook onmiddellijk naar de klant! Volg uw debiteurenadministratie ook zo strikt mogelijk op. Stuur meteen een aanmaningsbrief wanneer de vervaldatum is verstreken. Is de factuur acht dagen later nog niet betaald? Stuur dan een aangetekend schrijven. Wees consequent!
Nog enkele bijkomende tips om wanbetalers te voorkomen:
• Zorg dat u het uw klanten gemakkelijk maakt om uw rekeningen te betalen. Elektronisch, via creditcard, PayPal … vooral wanneer u aan onlineverkoop doet is dit een zeer goede manier om te voorkomen dat u te maken krijgt met wanbetalers.
• Waarom geen kleine korting geven aan klanten die vroeg betalen?
• Vergeet niet dat u verwijlinteresten mag aanrekenen. In principe geldt hiervoor de interestvoet die u contractueel (in uw algemene voorwaarden) bent overeengekomen. Ook indien uw algemene voorwaarden niet voorzien in nalatigheidsinteresten, kunt u wettelijk interest aanrekenen. Indien de wanbetaler een consument is, geldt de wettelijke interestvoet van 6%. De interesten beginnen in dit geval te lopen vanaf de eerste ingebrekestelling (bij voorkeur aangetekend). Is de wanbetaler een ondernemer, dan geldt een interestvoet van 11,5%. In dit geval lopen de interesten automatisch (dus zonder ingebrekestelling) vanaf de vervaldag van de factuur.

Wanbetalers aanpakken: wat te doen tegen hardnekkige wanbetalers?

Wanneer u ondanks het nemen van alle mogelijke voorzorgen toch met wanbetalers te maken krijgt, rest u geen andere optie dan het inschakelen van een incassobureau.
• Wanbetalers die geconfronteerd worden met een incasso bureau weten dat een gerechtelijke procedure de eerstvolgende stap is. Zij zullen dus sneller geneigd zijn om te betalen.
• U hoeft zich niet langer te bekommeren om het invorderen van uw schuld en kunt zich opnieuw concentreren op uw corebusiness.
• Een incassobureau krijgt dagelijks te maken met wanbetalers en weet dus het best hoe ze uw schuld kunnen invorderen.
• Een incassobureau is veel beter op de hoogte van de wettelijke middelen die al dan niet zijn toegelaten bij het benaderen van wanbetalers.
Hebt u te maken met hardnekkige wanbetalers? Neem dan snel een incassobureau onder de arm. U kunt hier tot drie GRATIS offertes van incassokantoren aanvragen. Doe het nu!

Wij kunnen u helpen een dienstverlener, te vinden door antwoord te geven op slechts enkele vragen

Hebt u reeds een dienstverlner ?