Wat doen factoring bedrijven voor u?

In een notendop: u kunt uw debiteurenportefeuille uitbesteden aan factoring bedrijven, en zij handelen alles af. Bovendien krijgt u meteen het verschuldigde bedrag uitbetaald, verminderd met de kosten van het factoring bedrijf. U verkoopt dus als het ware uw factuur.

In een notendop: u kunt uw debiteurenportefeuille uitbesteden aan factoring bedrijven, en zij handelen alles af. Bovendien krijgt u meteen het verschuldigde bedrag uitbetaald, verminderd met de kosten van het factoring bedrijf. U verkoopt dus als het ware uw factuur.

Een beroep doen op een factoring bedrijf biedt tal van voordelen:

 • u kunt beschikt onmiddellijk over de liquiditeiten, dit vanaf het moment van de facturatie. U hoeft dus niet te wachten tot de vervaldatum
 • u geniet van gemoedsrust, want u hoeft zich geen zorgen meer te maken over achterstallige facturen of wanbetalers
 • u kunt zich nog meer toeleggen op uw kernactiviteiten, want u hoeft deze administratieve taken niet meer uit te voeren
 • factoring bedrijven trekken heel precies de kredietwaardigheid van uw klanten na. Handig voor volgende orders
 • factoring bedrijven leggen soms meer gewicht in de schaal dan een klein bedrijf. De klanten zijn dan ook meer geneigd om tijdig te betalen.

Let wel: factoring is niet voor elke onderneming de ideale oplossing. Zo bestaat factoring enkel in een B2B-omgeving. Het heeft dus geen zin om factoring bedrijven in te schakelen als uw klantenbestand vooral uit particulieren bestaat. Factoring is ook nutteloos als uw omzet te laag is of als u maar een handvol klanten hebt.

Hoe gaan factoring bedrijven doorgaans te werk?

 1. Vooraleer u een akkoord kunt sluiten met een factoring bedrijf, analyseert dat bedrijf uw klantenbestand om de risico’s te bepalen. U moet hiervoor de gegevens doorspelen, het btw-nummer en de uitstaande factuurbedragen van elke klant.
 2. Na de ondertekening van uw factoringovereenkomst bezorgt u het factoring bedrijf een kopie van de factuur met de betalingstermijn die u aan uw klant hebt toegekend.
 3. Het factoring bedrijf betaalt u meteen het bedrag van elke ontvangen factuur, na aftrek van de kosten.

Vanaf de ondertekening kan het factoring bedrijf bovendien instaan voor:

 • de opvolging van de betaling op de vervaldatum
 • eventuele rappels
 • beheer van eventuele verlengingsaanvragen
 • beheer van eventueel onbetaalde facturen
 • rechtsvorderingen als nodig.

Hoeveel kost factoring?

De meeste factoring bedrijven houden deze kosten in op elke factuur:

 • een factoringcommissie en de kosten voor eventuele rappels en incasso’s
 • een financieringscommissie op het overeengekomen voorschot van liquiditeiten
 • eventuele bijkomende kosten naargelang uw overeenkomst.

Het verschil tussen factoring bedrijven en incassobureaus?

Stel: een klant weigert om zijn facturen te betalen. Als u met zo’n wanbetaler te maken krijgt, kunt u een incassobureau bij de arm nemen. Dat bureau zal dan proberen te zorgen dat de achterstallige facturen worden betaald.

U hoeft daarentegen niet te wachten op achterstallige facturen om een factoring bedrijf in te schakelen. U kunt uw facturen immers meteen doorspelen, waarna u onmiddellijk het verschuldigde bedrag krijgt uitbetaald (verminderd met het percentage voor het factoring bedrijf). Dat bedrijf bekommert zich dan over de administratie, de bewaking, de financiering, de insolventie-risicodekking en de inning van elk bedrag.

 

Wij kunnen u helpen een dienstverlener, te vinden door antwoord te geven op slechts enkele vragen

Hebt u reeds een dienstverlner ?