Een deurwaarder inschakelen: het is soms nodig

Als een klant halsstarrig weigert om zijn facturen te betalen, kan een deurwaarder inschakelen soelaas brengen. Een deurwaarder kan immers schulden innen in opdracht van een schuldeisend bedrijf.

Als een klant halsstarrig weigert om zijn facturen te betalen, kan een deurwaarder inschakelen soelaas brengen. Een deurwaarder kan immers schulden innen in opdracht van een schuldeisend bedrijf.

De deurwaarder is zowel een openbare als ministeriële ambtenaar die zijn functie uitoefent als vrij beroep. De deurwaarder beschikt dus over een dubbele professionele identiteit: hij is openbaar ambtenaar én hij oefent zijn beroep uit als zelfstandige.

U kunt dus een deurwaarder inschakelen voor elke onbetaalde factuur. Hij of zij probeert de schuld te innen via een minnelijke schikking en zal een aanmaning sturen naar de debiteur. Daarin wordt hij uitgenodigd om binnen een bepaalde termijn te betalen. Gaat de schuldenaar hier niet op in, dan kan hij gedagvaard worden voor een rechter. Een deurwaarder inschakelen kan dus resultaat opleveren.

Deurwaarder inschakelen voor een beslaglegging

Een debiteur is veroordeeld door een rechter, en schikt zich niet vrijwillig naar die uitspraak? Ook dan kan u een deurwaarder worden ingeschakeld. Hij zal de debiteur verplichten om het vonnis te respecteren. Er is dan sprake van de tenuitvoerlegging. Een van de wapens van de deurwaarder is beslag leggen op roerende of onroerende goederen.

Hoeveel kost de deurwaarder?

De tarieven van een gerechtsdeurwaarder zijn wettelijk bepaald in een Koninklijk Besluit. Voor elke verrichting of tussenkomst is er een vaste vergoeding. Of die vergoeding kan berekend worden. De kostprijs kan dus verschillen naargelang de complexiteit van het dossier en de nodige verrichtingen.

Er kunnen ook nog indirecte belastingen (registratierechten, griffierechten, recht op geschriften, …) worden aangerekend.

Een deurwaarder inschakelen? Contacteer hem best vooraf om een schatting te laten doen van de kosten.

Een andere oplossing dan een deurwaarder inschakelen, is een beroep doen op een incassobureau of incasso advocaat.

Wij kunnen u helpen een dienstverlener, te vinden door antwoord te geven op slechts enkele vragen

Hebt u reeds een dienstverlner ?