De inning van uw openstaande facturen

Slechte betalers of zelfs klanten die totaal niet betalen worden meer en meer een echt probleem voor vele handelaars en bedrijven. Betalingen van openstaande facturen worden alsmaar langer uitgesteld, waardoor u zelf ook steeds meer problemen krijgt om uw eigen leveranciers tijdig te betalen. Uiteindelijk komt u in een vicieuze cirkel terecht die we hoogdringend moeten doorbreken.

Slechte betalers of  zelfs klanten die totaal niet betalen worden meer en meer een echt probleem voor vele handelaars en bedrijven. Betalingen van openstaande facturen worden alsmaar langer uitgesteld, waardoor u zelf ook steeds meer problemen krijgt om uw eigen leveranciers tijdig te betalen. Uiteindelijk  komt u  in een vicieuze cirkel terecht die we hoogdringend moeten doorbreken.

Het belang van een goed systeem voor debiteurenbeheer

Wie een goed debiteurenbeleid voert in zijn zaak zal hier vroeg of laat zeker de vruchten van plukken. Wanneer men weet dat men aan uw firma tijdig moet betalen, dan zullen toekomstige klanten ook al gewaarschuwd zijn en zich meestal hieraan houden. Uiteraard kan u een persoon in dienst nemen die zich louter bezighoudt met het debiteurenbeheer, maar in vele gevallen is dit een functie die niet groot genoeg is om daarvoor een persoon aan te werven. Bovendien is het achternazitten van slechte betalers en innen van openstaande facturen geen job waar mensen op zitten te wachten. Ook de aanpak van slechte betalers is niet zo simpel want in vele gevallen wordt er niet betaald omdat men niet kan betalen en dan moet men soms hard en kordaat optreden.

Een ideale oplossing voor het probleem van openstaande facturen is het samenwerken met een incassobureau. Dit bureau zorgt ervoor dat uw facturen geïnd worden zonder dat u hier zelf aandacht moet aan schenken. De openstaande facturen worden op regelmatige basis doorgegeven aan het incassobureau en zij zorgen voor de rest.

Vroeger drie openstaande facturen, nu honderden…

Als we jaren terugkeren in de tijd, dan zullen we dikwijls horen zeggen dat men vroeger nagenoeg geen openstaande facturen had. Mensen waren veel strikter en correcter op vlak van betalen en gingen ook niets kopen of laten uitvoeren als men er het geld niet voor had. Nu zitten we in een maatschappij met een totaal andere mentaliteit. Iedereen wil bepaalde luxe en standing, ook al kan men zich dit niet permitteren. Openstaande facturen en uitblijvende betalingen zijn hier een gevolg van.  Een incassobureau onder de arm nemen levert dus ongetwijfeld heel wat voordelen op en de kostprijs zal totaal teniet gedaan worden als u ziet dat uw geld veel vlugger op uw rekening komt. Bovendien is een incassobureau perfect op de hoogte van alle wetgeving omtrent openstaande facturen en wat ze juist mogen ondernemen van stappen om deze te innen. Zo voorkomt u dat u zelf bepaalde handelingen doet die eigenlijk niet wettelijk zijn.

Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offertes en informatie aan voor de samenwerking met een erkend incassobureau en eis uiteindelijk vlugger die zuurverdiende centen op waar u echt recht op hebt. U zal zien dat uw openstaande facturen geleidelijk aan zullen verminderen en uw bedrijf weer  gezonder en sterker zal worden. U zal uw eigen openstaande facturen aan uw leveranciers opnieuw sneller kunnen betalen dus de service van uw leveranciers zal in de toekomst nog veel hoger zijn.

Wij kunnen u helpen een dienstverlener, te vinden door antwoord te geven op slechts enkele vragen

Hebt u reeds een dienstverlner ?